Voorwaarden

Eigen risico en aansprakelijkheid

  • Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico. Pura Vida kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist;
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade en/of verlies van je eigendommen;
  • Je bent verplicht lichamelijke en/of psychische klachten aan Pura Vida door te geven;
  • Wanneer er twijfel is of je in staat bent normale lichamelijke inspanningen te verrichten, neem dan eerst contact op met je huisarts en/of behandelend specialist voor advies;
  • Als je onder medische behandeling bent, overleg dan met je arts over het volgen van de yogales. Meld klachten aan de docente vóór de yogales;
  • Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Lidmaatschap en betaling

  • Je kunt vrijblijvend een proefles volgen en deze is gratis
  • Bij een 5- of 10-lessenreeks wordt er bij tussentijdse stopzetting geen restitutie gegeven;
  • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. Wel kunnen we afspraken maken bij langdurige afwezigheid. De passende oplossing -die we samen overeenkomen- gaat in vanaf het moment dat we hierover contact hebben gehad (dus niet met terugwerkende kracht);
  • Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Pura Vida zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot de betalingsverplichting is voldaan.