Praktisch

Waar kan je instappen?

Fysiotherapie Lent/praktijk St. Jozef, Lentse Schoolstraat 25, Lent, www.fysiotherapielent.nl
- Groepsles vrijdag 09:15 tot 10:30 uur.
- Kosten: Losse les 12,50 euro, 5 lessen 60 euro, 10 lessenkaart 100 euro.
 Every Day Fit, Radeckerstraat 21, Elst, 
  www.everydayfit.nl
- Groepslessen woensdag 10 tot 11 uur
- 10-lessenkaart of lidmaatschap Every Day Fit.
 Gemeente Arnhem, Eusebiusbuitensingel 53, Arnhem
- Alleen voor de Gemeente Arnhem
- Groepslessen dinsdag en donderdag 12 tot 13 uur 
- Instappen met een werksportkaart of een 10-lessenkaart, 90 euro.

Inschrijven en betalen
•  Je mag altijd kennismaken d.m.v. een proefles af te nemen.
•  Je kan jezelf mondeling of per mail aanmelden voor een cursus.
•  Betaling kan (voor aanvang van de eerste les) contant of per overboeking:
Rabobank: NL11RABO0308711378 t.n.v. L. de Graaf,  o.v.v. je naam en de
betreffende cursus.

Voorwaarden
•  Als cursist ben je zelf verantwoordelijk voor het opmaken van de ingekochte lessen
binnen het desbetreffende seizoen.
•  Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie van het lesgeld verleend.
•  Als cursist neem je op eigen verantwoording deel aan de lessen.